přeskočit na hlavní obsah

Horolezec

O článku

  • Aktualizováno
  • Autor
    kolektiv autorů ZSD

Kategorie

Horolezec Česka

Připravte mapu se zákresem 15 stanovišť a označte typ stanoviště (1× místo startu, 1x základní tábor, 1× výškový tábor, 12× vrchol.) V terénu budou kontroly označeny fáborkem a obálkami s kartami pro dané stanoviště, na „vrcholech“ pro každou skupinu karty s jejich názvy a bodovým ohodnocením. Vzdálenost mezi stanovišti je doporučena 200 – 500 m (podle typu terénu a fyzické zdatnosti hráčů)

Hráči se rozdělí do dvou až tříčlenných skupin. Každá skupina dostane mapu s vyznačenými stanovišti (1x místo startu,1x základní tábor, 1x výškový tábor, 12x vrchol). Skupiny startují najednou (za skupinu běží vždy jen jeden hráč, ostatní čekají na startu).