přeskočit na hlavní obsah

Netradiční pomůcka - PET víčka

O článku

  • Aktualizováno
  • Autor
    Alena Voborníková

Kategorie

Víčka od PET lahví jsou velmi dostupnou a hravou pomůckou. V tréninku se hodí jak k rozvoji jemné motoriky, tak mohou sloužit jako žetony pro různé typy her a v neposlední řadě nám mohou posloužit při náhodném rozdělování hráčů do týmů.

Barevné řady – paměťák

Cíl: zapamatovat si zadání a rychle ho provést, posilování paměti

pomůcky: barevná víčka, vytištěná pomůcka Barevné řady

Ve středu hřiště jsou víčka v dostatečném množství, děti stojí v kruhu o průměru kolem 15m (dle podmínek) okolo nich. Každé z dětí si vylosuje barevnou řadu, má 30s na zapamatování a poté ji obrátí zadáním dolů, aby ho neviděl. Po startovním povelu běží doprostřed, vezme vždy jedno víčko požadované barvy a běží s ním zpět do svého domečku, kde postupně vyskládá svoji barevnou řadu. Po dokončení zavolá "mám", otočí zadání a zkontroluje si brevnou posloupnost. Stanovíme si bodování (např. 3 body za vítězství, 2 body za druhé místo, 1 bod a třetí místo).

Hru můžeme různě obměňovat, pro starší děti můžeme použít delší barevné řady s 8 položkami a s delší vzdáleností – např. 400m atletický stadion.

Piškvorky

Cíl: rozvoj rychlosti a uvažování

pomůcky: víčka a podložka s vyznačenou mříží 3,5 x 3,5 cm

Piškvorky

V základní variantě soutěží proti sobě dva týmy. Každý tým má přidělenou jednu barvu víček a společnou herní desku. Po startovním signálu běží pro víčko své barvy, které je vzdálené 20 m od herního plánu. Ve chvíli, kdy umístí svoji barvu na herní plán, předá štafetu druhému z týmu. Bod bere ten tým, kterému se podaří dát 4 víčka v řadě.

TIP: víčka můžeme využít i v tréninku OB, kdy potavíme hvězdicový trénink a děti běhají pro víčko své barvy na dané kontroly, v týmu si předávají informaci, kde už byli.

Další náměty na hry s PET víčky naleznete například v diplomové práci:

Lenka Šlapáková: Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol 

Zita Bednářová: Netradiční pomůcky a jejich využití v psychomotorických hrách na 1. stupni základních škol

Netradiční pomůcka – noviny

Přílohy