přeskočit na hlavní obsah

Diktát - Kocourkov

O článku

  • Aktualizováno
  • Autor
    kolektiv autorů ZSD

Kategorie

Cíl: Svěřenec umí v mapě určit sever a další světové strany.

Pomůcky: vytištěné plánky Diktát Kocourkov (Pomůcka Diktát Kocourkov), fixy

Obyvatelka města Kocourkov, paní Zapomnětlivá, šla do knihovny přečíst si nejnovější číslo deníku Bum. Cestou z domu se stavila u lékaře a v obchodě. Když dorazila do knihovny, zjistila, že nemá brýle na čtení. Bohužel si ale nepamatuje, kde je mohla nechat. Doma? U lékaře? Proto prochází celou svou trasu a doufá, že brýle nalezne. Kde se na našem plánku nachází jednotlivé budovy? Zakresli trasu paní Zapomnětlivé a jednotlivá místa, která hledá, když víš, že jeden čtvereček má 10 metrů.

Aktivní varianta:

Svěřenci dostanou prázdné plánky města Kocourkov. Do vzdálenosti 20 metrů od nich umístíme plánek se zakreslenou trasou paní Zapomnětlivé. Úkolem je doběhnout k plánku, zapamatovat si trasu a postupně ji překreslit. Poté je možné jim uložit, ať trasu paní Zapomnětlivé popíší.

Klidná varianta:

Mezi svěřence rozdáme nakopírované plánky města. Nadiktujeme jim připravenou trasu paní Zapomnětlivé. Dokáží zakreslit trasu dobře a určit, kde stojí jednotlivé budovy?

 

Aktivita vznikla v rámci projektu Zažij svůj domov, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008289

Přílohy