přeskočit na hlavní obsah

ISOM 2017-2 - "mapový a značkový klíč" pro mapy pro orientační běh

O článku

  • Aktualizováno
  • Autor
    Libor Bednařík
    Luděk Krtička
    Jan Langr

Kategorie

ISOM 2017-2 - mezinárodní specifikace mapy pro orientační běh
(Upravená verze publikovaná vlednu 2019)

– překlad s komentářem a doplňky platnými pro ČSOS
Platí od 19.listopadu 2019
Přeložil: Libor Bednařík
Redakce: Libor Bednařík, Luděk Krtička, Jan Langr
Schválil: Výkonný výbor ČSOS dne 18.listopadu 2019
Vydal: Mapová rada ČSOS

Ve složených závorkách {} jsou uváděny dodatky a vysvětlivky Mapové rady ČSOS.Originální text IOF nebyl při překladu významově měněn ani zkracován, pouze názvy některých značek byly přeloženy dle zavedené české terminologie.Zdůvodu souladu sgrafickou částí anglického originálu je pro číselné údaje použitajako desetinný oddělovač tečka.Tato specifikacevstupuje vplatnost dnem 19. listopadu 2019, zcela nahrazuje stávající specifikaci ISOM 2017 a od 1. 1. 2020 je závazná pro všechny mapy pro orientační běh vydané po tomto datu s výjimkou specifikovanou vodst. 8 Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS. Je zejména nepřípustné na závodních mapách používat značky, které nejsou vtéto specifikaci obsaženy.

Mapové specifikace IOF v roce 2019 – Libor Bednařík

Značkové klíče ISOM 2017-2 pro přípravu map a tratí v ocadu

 Kompletní značková sada pro specifikaci ISOM 2017-2 pro OCAD12, 11, 10, 9 a 6 v oficiálních měřítcích tak, jak je vypustil OCAD v lednu 2020 pro aktuální verzi OCAD.

http://www.orientacnisporty.cz/mapova-rada/znackove-klice

Další informace Mapové rady ČSOS

http://www.orientacnisporty.cz/mapova-rada

Přílohy