přeskočit na hlavní obsah

ISOM 2017-2 - "mapový a značkový klíč" pro mapy pro orientační běh

O článku

  • Aktualizováno
  • Autor
    Libor Bednařík
    Luděk Krtička
    Jan Langr

Kategorie

ISOM 2017-2 - mezinárodní specifikace mapy pro orientační běh
(Upravená verze publikovaná v lednu 2019)

Tato specifikace vstupuje v platnost dnem 17. března 2022, zcela nahrazuje stávající specifikaci ISOM 2017-2 (platnou od 19. 11. 2019) a je závazná pro všechny mapy pro orientační běh vydané
po tomto datu. Všechny změny uplatněné od prvního vydání této specifikace jsou uvedeny v Errata na konci dokumentu.

 

Mapové specifikace IOF v roce 2019 – Libor Bednařík

IOF O-Map Wiki ISOM2017-2 – mezinárodní specifikace IOF O-Map Wiki ISOM2017-2

IOF Mapping International Specifications – mezinárodní specifikace pro tvorbu map

Značkové klíče ISOM 2017-2 pro přípravu map a tratí v ocadu

 Kompletní značková sada pro specifikaci ISOM 2017-2 pro OCAD12, 11, 10, 9 a 6 v oficiálních měřítcích tak, jak je vypustil OCAD v lednu 2020 pro aktuální verzi OCAD.

http://www.orientacnisporty.cz/mapova-rada/znackove-klice

Další informace Mapové rady ČSOS

http://www.orientacnisporty.cz/mapova-rada

Plakát s mapovými značkami a piktogramy

Formát A4 lze k pořádání Dnů orientace v přírodě získat na sekretariátu ČSOS zdarma.

Formát A3 lze zakoupit v e-shopu ČSOS.

Přílohy