přeskočit na hlavní obsah

Živá GPS budova

O článku

  • Aktualizováno
  • Autor
    kolektiv autorů ZSD

Kategorie

Cíl: Procvičení orientace podle světových stran.

Pomůcky: 15x vytištěné materiály Živá GPS – Budova (Pomůcka Živá GPS – Budova), 15x hrací figurka, 1x magnetická tabule, papírová páska

Aktivní verze

Pomocí papírové lepicí pásky nebo lana vytvoříme na zemi obrys budovy. Sever nám určuje referenční předmět (např. láhev vody), který můžeme volně přemisťovat po obvodu naší “budovy”. Žáci vytvoří dva týmy, které soupeří proti sobě. Vždy dva vyslaní členové dostanou úkol (“stoupněte si na SV roh budovy/ běžte na jižní stěnu”), kdo tam doběhne první – má bod. Před každým kolem přesuneme referenční předmět na jiné místo. Vítězí tým s vyšším počtem bodů.

Klidná verze

Učitel si překreslí tvar budovy na magnetickou tabuli spolu se směrovou růžicí. Žákům rozdá do dvojice jeden zalaminovaný plánek budovy a říká různá zadání dle schopností žáků (“Postavte panáčka na jihozápadní stěnu, vnitřní severozápadní roh ...”). Postupně může zadávat obtížnější situace. Jeden žák umisťuje figurku, druhý kontroluje, zda je správně. Učitel pro jistotu ukazuje správné místo na tabuli. Žáci se střídají v roli hráče a kontrolora. V průběhu aktivity lze změnit natočení růžice či budovy.

Aktivita vznikla v rámci projektu Zažij svůj domov, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008289

Přílohy