přeskočit na hlavní obsah

Tichá pošta

O článku

  • Aktualizováno
  • Autor
    Martin Štoudek

Kategorie

Tichá pošta je hra do tělocvičny nebo na soustředění, která kombinuje paměť, komunikační dovednosti a procvičuje základní mapové symboly a světové strany.

Na začátku rozdělíme účastníky do dvojic tak, aby každá dvojice měla k dispozici fixy nebo pastelky v základních barvách používaných na orienťáckých mapách (černá, hnědá, modrá, zelená, žlutá) a volný list papíru, případně list s předtištěnými čtverci. Na jednu stranu tělocvičny nebo hřiště s rozestupy rozmístíme vzorové karty s jednoduchým výřezem mapy pro OB, na druhou stranu si účastníci umístí své psací potřeby a papíry. Zhruba uprostřed dráhy mezi vzorovými kartami vyznačíme předávkovou čáru kužely nebo páskou, případně vybereme jednu z čar na podlaze tělocvičny. Úkolem dvojice bude společnými silami překreslit podobu mapy na vzorové kartě pouze na základě slovního popisu.

 

První z dvojice se podívá na jednu ze vzorových karet a pokusí se zapamatovat co nejvíce z její podoby. Na kartách je zobrazena čtvercová mapa tvořená několika základními bodovými, liniovými i plošnými symboly, které svým umístěním nebo hranicemi udržují pomyslné horizontální, vertikální a diagonální linie vedoucí přes střed karty. Karty jsou očíslovány a mají danou orientaci na sever. Jakmile si první z dvojice zapamatuje rozložení alespoň některých objektů na kartě, přesune se na předávkovou linii uprostřed hřiště, na něj čeká druhý z dvojce, kterému řekne číslo popisované karty a následně popíše rozložení objektů prostřednictvím světových stran a názvů mapových symbolů. Neměli bychom před začátkem hry zapomenout apelovat na účastníky, aby hráli fér a v komunikaci opravdu používali tato označení, a ne popis vzhledu symbolu a polohy na kartičce („na severovýchodě je plošinka“, ne „vpravo nahoře je hnědý trojúhelníček“). Slovní popis rozložení symbolů si druhý z dvojice zapamatuje a přesune se na svůj konec hřiště, kde se pokusí zakreslit zjištěné symboly ve správné poloze na papír. První z dvojice se může mezitím vrátit zpět ke vzorové kartě, kde si zapamatuje další objekty a poté je opět na předávkové linii popíše druhému. Takto tým pokračuje, dokud si nemyslí, že má všechny objekty z dané vzorové karty překreslené. Pokud mají jednu kartu hotovou, tak si v týmu prohodí pozice, kreslič půjde nyní popisovat, a popisovač zase kreslit, a přesunou se na další vzorovou kartu. Na konci hry si dvojice vezme své překreslené mapky a porovná je s originály na vzorových kartách.

 

Pokud musíme z prostorových důvodů vzorové karty umístit blízko u sebe, je vhodné je zakrýt např. plastovým kuželem / kloboučkem / metou, aby účastník neviděl během hry jiné karty kromě té, kterou si právě vybral, odkryl a snaží se ji zapamatovat k popisu.

Přílohy:
12 různých vzorových karet k vytisknutí a rozstříhání (2 listy A4)
6 prázdných čtverců na listu A4 k vytisknutí

 

Přílohy