přeskočit na hlavní obsah

Směry

O článku

  • Aktualizováno
  • Autor
    Jan Picek
    Kristýna Skyvová
    Daniel Vandas

Kategorie

Azimuty

Na startu si závodník z mapy nastaví azimut a snaží se ho udržet co nejpřesněji až ke kolmému výraznému liniovému objektu (asi 100 až 800 metrů vzdáleného) - cestě nebo okraji pole. Tam jsou rozmístěny lístečky (asi po 20 metrech) s údajem o vzdálenosti odchylky vůči přesnému místu. Tímto tréninkem lze zdokonalovat i kompenzaci vychýlení ze směru, když zvolíme směr přes překážku (plot, hustník…).

Udržování azimutu je zapotřebí trénovat ve všech typech terénu (rovina i kopce).

Azimut s určováním vzdálenosti

Nácvik azimutů zadáním úhlu a vzdálenosti.

Dalším typem tréninků na azimuty, ale i na určování vzdálenosti, jsou tréninky, kdy určujeme azimut číslem (pozor na buzoly se stupni a grády – uvádíme oba údaje) a vzdálenost.

Závodník dostane na startu údaj o vzdálenosti a azimutu na první kontrolu, údaje o příští kontrole jsou uvedeny na té předcházející. Při tomto typu tréninku je vhodné uvádět také popisy kontrol, u méně zkušených volíme pro kontroly výrazné objekty, u zkušenějších méně výrazné.

Pro nácvik azimutů rozmístíme kolem startu několik kontrol. Na kontroly umístíme údaje o azimutu a vzdálenosti na další kontrolu. Závodníci budou běhat z jedné kontroly na druhou, dokud neabsolvují všechny.

Najednou můžeme odstartovat tolik závodníku, kolik je kontrol (každý začne na jiné kontrole).

Náročnější obdobou je trénink, kdy v terénu nemusí být umístěny kontroly a závodník dostane na startu všechny údaje o azimutech a vzdálenostech. Trať může být volena tak, aby měla tvar geometrického obrazce (trojúhelník, čtverec, …) a závodník by se měl po absolvování strefit co nejblíže k výchozímu bodu.

Azimuťák

Trénink slouží k nácviku držení směru v různých typech terénů. Velmi důležitý je dobrý odhad vzdálenosti.

Trénink není vhodné stavět v obtížně průběžných pasážích lesa (velké neprůchodné hustníky a pod.). Malé hustníky nebo oplocenky nejsou na závadu, přirozeně vytváří těžší variantu aimuťáku - běžec se musí vrátit do směru azimutu.

Trať postavíme na normální mapě, tiskne se ale pouze trať bez podkladové mapy a popisy. Nezapomeňte na směrníky (severojižní čáry).

Azimuťák
Záložní mapa

 

Azimuťák lze také tisknout, že na jednu stranu se natiskne slepá mapa a na druhou kompletní trať (včetně mapy). Tato varianta slouží především při dlouhých postupech nebo pro méně zkušené závodníky jako "záchrana".

Na sever a na jih

Typ tréninku, vhodný na úvodní seznámení s azimuty. Azimuty se běhají pouze na sever nebo na jih, takže směr běhu ukazuje přímo střelka buzoly. Pro motivaci na udržení směru můžeme vytvořit koridor kolem postupu nebo odebrat veškeré informace.

Řasy (SJH)

Azimut-čtverec

Tento trénink je zaměřený na nácvik práce s buzolou, vhodné hrát na volném prostoru (louka, hřiště, tělocvična).

Každý dostane svoji kartičku, která mu určuje počet kroků a směry, kterými se má vydat. Označí si drobnou značkou místo startu a podle buzoly se vydá dle instrukcí. Pokud se mu podaří udržet správný směr a daný poočet kroků, měl by se vrátit zpět na start.

Směry

Tento trénink je zaměřený na nácvik práce s buzolou, vhodné hrát na volném prostoru (louka, hřiště, tělocvična).

Každý dostane svoji kartičku, kde je na čtvercové síti vyznačena jednoduchá trať. Každý čtvereček představuje jeden krok. Na každé kontrole si podle buzoly srovná mapu a pokračuje správným směrem. Hráči se mohou navzájem stínovat.

Azimutový čtverec

Pomůcky: buzola, hodinky s GPS/fáborek

Časová náročnost: 10 rozklus, 20 minut trénink, 10 minut výklus

Prostor: les, louka

Cíl: Práce s buzolou, držení směru, udržení stálého tempa.

O-news.cz

 

Pravidla: Najdeme si rozsáhlý prostor bez oplocenek či soukromých pozemků (les, louka,...), na startu můžeme zavěsit fáborek. Poté běžíme podle schématu, tj. 5 minut na magnetický sever, 5 minut na východ atd. To zda jste zvládli oběhnout čtverec si můžete zkontrolovat na Vašich GPS hodinkách, nebo tak, že se vrátíte zpět k fáborku. 

U menších dětí můžeme trénovat kratší časové úseky a postupně prodlužovat (1 minuta, 2 minuty,... ).

Přílohy