přeskočit na hlavní obsah

Obrmapa

O článku

  • Aktualizováno
  • Autor
    Alena Voborníková
    Jana Kubátová

Kategorie

Nová pomůcka, plachta o rozměrech 200 x 145 cm je oboustranně potištěna – z jedné strany je Obrmapa, na které si můžete zahrát hru na motivy hry Twister.

Obrmapu je možné zakoupit si na e-shopu ČSOS.

2 – 4 hráči si stoupnou každý do jednoho rohu plachty a určí si pořadí, ve kterém budou hrát. Trenér postupně každému hráči určí nejprve končetinu (pravá/levá ruka/noha) a poté mapovou značku (louka, hustník, cesta, potok, kámen, kupka, výrazný strom, bažinka, posed, krmelec, prohlubeň, vrstevnice, rozhraní porostu), na kterou danou končetinu umístí. Pokud trenér někomu určí stejnou končetinu i objekt (krmelec), na kterém už je, musí se přesunout na jiný objekt (krmelec), který je ještě volný. Když se hráč dotkne podložky loktem, kolenem nebo upadne, vypadává ze hry.

obměny:
– trenér dává jeden pokyn, který vykonávají všichni čtyři hráči najednou
– hráči si pokyny dávají navzájem: první druhému, druhý třetímu atd.

 

Piktogramy

Druhá strana plachty je potištěna piktogramy.

A) Navigace

Trenér postaví svěřence na některý objekt a dál ho naviguje po plachtě pomocí:

Objektů: Ze skalní věže pokračuj na světlinku, dále na lávku, holou skálu, roh lesa. A teď udrž směr posledního kroku – na jaký objekt se dostaneš?

Světových stran: Začneš na schodech, jdeš o 2 pole na S, 3 pole na JV, 3 pole na SV, 5 na Z. Na jaké značce právě stojíš?

 

B) Zabírání území

pomůcky: dvě odlišně zbarvené sady kartiček s piktogramy

Hrají dva týmy, každý z jiné strany plachty (opačné konce tělocvičny/hřiště, vzdáleností od plachty modifikujeme fyzickou obtížnost). Každý tým dostane na počátku balíček kartiček s názvy zobrazených objektů v jiné barvě. Členové týmu se štafetově střídají u plachty a zabírají území tím, že položením kartičky na správný objekt obsadí jedno políčko.

Vítězí tým, který má na konci hry více zabraných políček tj. větší území.

C) Piškvorky

pomůcky: dvě odlišně zbarvené sady kartiček s piktogramy

Podobně jako u předchozí aktivity členové týmů nebo dva hráči zabírají položením kartičky s názvem objektu příslušné políčko, jejich úkolem však není zabrat co nejvíce políček ale vytvořit nepřerušenou řadu pěti objektů.

K mapě mohou běhat nebo u ní stojí a mají v ruce balíček.

D) Kdo dřív

pomůcky: sada kartiček s názvem vyobrazených objektů

K plachtě postavíme jednoho hráče, který dostane do ruky balíček 10 kartiček, na kterých jsou slovně vypsány objekty vyobrazené na plachtě. Hráč kartičky je postupně otáčí, přečte nahlas název a stoupne si na políčko s daným objektem.

Lze měřit čas a připočíst ho třeba k výsledkům krátkého sprintu/píchače po tělocvičně nebo zařadit štafetově. Pokud se celý tým střídá u stejných 10 kartiček, velmi dobře si značky procvičí.

E) Barvy
Na jednu stranu tělocvičny připravíme barevné lístečky, které odpovídají objektům na plachtě. Na druhou stranu umístíme plachtu s piktogramy. Svěřenci mají za úkol vzít barevný lísteček (např. modrá a správně ho umístit na plachtu – překrýt všechny piktogramy, které jsou v mapě znázorněny modrou barvou)

F) WOC 2021 pexeso
Svěřenci mají kartičky WOC 2021 pexesa a mají za úkol umístit kartičku s kontrolou na správný piktogram.

G) Šipkovaná

Hra na procvičení paměti a piktogramů. Celý popis i pomůcky najdete tady.

Pokud máte další náměty na využití této pomůcky, dejte nám vědět.

Přílohy