přeskočit na hlavní obsah

(Ne)překonatelný ISSprOM

O článku

  • Aktualizováno
  • Autor
    Alena Picková
    Radim Hošek
    Eva Voborníková

Kategorie

zaměření: mapové symboly ISSprOM, pravidla OB, rozvoj rychlosti a obratnosti
prostředí: tělocvična 
pomůcky: kartičky (Ne)překonatelný ISSprOM (již brzy v e-shopu ČSOS), lavičky, kužely 

Se svěřenci pomocí místní mapy ve sprintovém mapovém klíči  zopakujeme, které objekty jsou dle pravidel zakázané překonávat. Hráče  rozdělíme do skupin po 4-6 běžcích. Každé ze skupin přidělíme závodní  dráhu, která se skládá z 6 laviček, které reprezentují šest mapových  značek na mapě. Každé skupině poskytneme 24 karet obsahující vždy 6 různých mapových značek, které jsou mapovým klíčem buď  povolené, anebo zakázané překonávat. Karty si  závodníci umístí na startovní čáru potiskem dolů. 

pravidla: Po odstartování si bere běžec do ruky kartu a přeskočí přes všechny  lavičky, které představují překonatelné symboly na mapě. Před prvním  nepřekonatelným objektem se zastaví, odloží na kraj lavičky kartu a vrací se zpět na začátek, kde předá štafetu a vybíhá druhý z týmu. V případě,  že je na mapě všech šest symbolů překonatelných, odloží kartu až na  cílové čáře. Vítězí tým, který se jako první zbaví všech karet a po  kontrole odložených hromádek má vše zařazené správně. 

modifikace: Závodní dráhu postavíme dle obr. vpravo. Hráči si stoupnou do dvou  zástupů. Závodí proti sobě vždy dva závodníci. Každý si na startovní  signál otočí svoji kartu, zapamatuje si, které lavičky má přeskočit  (překonatelné značky) a které má oběhnout (nepřekonatelné značky).  Hráč, který momentálně stojí za závodníkem v každém zástupu,  kontroluje správnost průběhu tratí, případně závodníka diskvalifikuje.  Trenér na cílové čáře přiděluje bod tomu, kdo jako první proběhne a není  diskvalifikovaný. Soupeře můžeme střídat a vítězem se stane ten, kdo má  po svých 10 startech na kontě nejvíce bodů.

TIP: Aktivitu lze řešit také pomocí vybarvování záznamového archu. Lístečky můžeme rozmístit v prostoru (nebo na kontroly) a svěřenci mají za úkol si zapamatovat a vyznačit nepřekonatelné značky do záznamového archu (v příloze).

 

Crossable challenge

Modicikace aktivity z Republikového festivalu žactva (TAP 2022, Chotěboř).


Pokyny k aktivitě:
● Čeká vás krátké proběhnutí, během kterého budete překonávat (anebo obíhat) 10 překážek.

● O tom, kterou překážku překonáte a kterou oběhnete, rozhodnete podle mapy - překážky sice vypadají stejně, ale v mapě jsou označeny různými mapovými symboly. A jak víte, některé symboly jsou nepřekonatelné, proto příslušné překážky musíte oběhnout, jiné jsou překonatelné a překážku tedy můžete překonat. 

● A jak to poznáme, že jste běželi správně? Na každé překážce jsou dvě kontroly, jedna uprostřed, jedna na jejím konci. Pokud překonáváte, razíte kontrolu uprostřed překážky, pokud obíháte, tak tu na konci. 

● Na každé překážce tak razíte jednu ze dvou kontrol. 

● Běží se 5 překážek tam, pak orazíte kontrolu 80 a běžíte druhou stranou přes zbylých 5 překážek zpátky.

● Za chybné vyhodnocení překážky se přičítá 30s, minuta za úplně chybějící překážku nebo uzlovou K80.

 

Přílohy