přeskočit na hlavní obsah

Mouchy

O článku

  • Aktualizováno
  • Autor
    Jana Kubátová

Kategorie

Cíl: procvičení mapových značek a piktogramů hravou formou

Pomůcky: vytištěné (ideálně i zalaminované) mouchy, pro každý tým/hráče plácačka na mouchy (ideálně jiné barvy)

Tip: Obě sady jsou roztříděné podle skupin objektů (1 - terénní, 2 - kamenné, 3 - vodní, 4 - porostové, 5 - umělé objekty). Zpočátku dávejte při hře dětem jen ty značky, o kterých bezpečně víte, že je znají. Postupně přidávejte.

Štafetová plácaná

Na jedné straně tělocvičny rozmístěte po celé délce mouchy, na druhé straně stojí týmy, kdy první v řadě má v ruce plácačku. Trenér řekne mapovou značku/piktogram a první hráči vybíhají na druhou stranu. Plácnou správnou mouchu (možno postavit trenéra/rodiče pro kontrolu) a běží nazpátek předat štafetu (plácačku). Takto se vystřídá celý tým. Můžeme rozdávat body 4-3-2-1 podle pořadí doběhu.

Nebo pro každou řadu hráčů může zaznít jiný objekt, v tom případě si nepředávají štafetu, každá řada startuje samostatně.

Zabij mouchu (vhodné pro menší skupinu)

Mouchy z jedné sady rozmístěte po zemi. Hráči obdrží do ruky plácačku, trenér vždy řekne objekt a jejich úkolem je zabít tu správnou mouchu. Lze hrát jako souboj dvojic nebo aktivitu celé menší skupiny. Pro zjednodušení je dobré použít každé skupiny objektů jednu mouchu, taktéž mnohem jednodušší jsou mapové značky.

Párování much

Na jednu stranu tělocvičny umístěte mouchy - piktogramy, na druhou stranu mouchy - mapové značky. Hráči jsou uprostřed. Na pokyn se rozběhnou do prostoru piktogramů, každý si zvolí jednu mouchu a běží na druhou stranu k mapovým značkám najít druhou zobrazující stejný objekt do dvojice. Vítězí hráč, který nasbírá nejvíce správných dvojic. Na konci hry při počítání musí každý hráč představit svoje dvojice a říct správně zobrazený objekt.

U větší skupiny je dobré rozmístit alespoň dvě sady much.

Najdi mouchu

Před hráče rozmístěte jednu sadu much. Poté jim zadávejte různé úkoly:

  • Najdi bodový/liniový objekt.
  • Najdi kamenný objekt, ….(skupinu)
  • Najdi jámu, … (konkrétní objekt)

Úkolem hráče je najít a sebrat mouchu s odpovídající značkou. Můžete hrát také tak, že kdo v daném kole žádný objekt nenajde, vypadává. Úkoly zadávejte tak, aby vám po pár kolech (max. 4-5) zůstal jen jeden hráč = král much.

Pozor!

  • Pokud lze daný objekt zobrazit dvěma způsoby, je v každém křídle mouchy jeden z nich.
  • Pokud je potřeba upřesnění u piktogramu, moucha ho má v jednom z křídel. Např.: kamenná jáma má jednom křídle mouchu a v druhém jámu.

Mouchy ke stažení naleznete zde.