přeskočit na hlavní obsah

Kalokagathiáda

O článku

  • Aktualizováno
  • Autor
    Jana Kubátová
    Alena Voborníková

Kategorie

Kalokagathia je antický ideál harmonického souladu tělesné i duševní krásy. V tomto směru se inspirovala následující hra prověřující fyzické i duševní schopnosti. Hráče rozdělíme do stejně velkých týmů po 5-6 hráčích, které soupeří o to, kdo jako první správně zodpoví všech 100 otázek. Na dvě vybrané otázky mohou použít žolíka – nemusí odpovědět správně, ale nepočítáme ji jako chybnou.

Pomůcky: vytištěný seznam otázek dle počtu skupin, "pokladač" otázek pro každou skupinu

Čas: 30 minut

Prostor: tělocvična, hřiště, les

Pravidla: Hra probíhá tak, že z každého týmu vyběhne jeden zástupce a běží ke svému pokladači otázek (přes tělocvičnu, hřiště, překážkovou dráhu). Řekne číslo otázky, kterou chce položit a po přečtení na ni odpoví. Pokud odpoví správně, otázka se škrtá jako zodpovězená a on běží nazpátek předat štafetu. Pokud zodpoví špatně (platí první vyřčená odpověď!), musí běžet nazpátek k týmu, kde se může s ostatními poradit nebo se jen dotknout mety a zase běží odpovídat, to se opakuje, dokud otázku nezodpoví správně/tým otázku nepřeskočí (vrátí se k ní později)/použije žolíka a zodpovídat ji nemusí. Hráči se pravidelně střídají. Vítězí tým, který jako první zodpoví všech 100 otázek.

Níže příklad pro skupinu 15+ a 10+.

Přílohy