přeskočit na hlavní obsah

Dlouhé postupy

O článku

  • Aktualizováno
  • Autor
    Kuberková L.

Kategorie

Trénink se zaměřením na volby postupu. Klasická trať s dlouhými postupy.

Popis

Při závode je volba postupu stěžejním úkolem, od kterého se odvíjí např. rychlost běhu nebo dohledávka kontroly (různé podmínky pro běh – cesta x les, dohledávka z různých směrů). Jedná se zde především o to, aby se běžec za běhu pokusil vymyslet co nejlepší možnou variantu postupu a bezchybně ji realizoval.

Varianta A

Dvojice až trojice

Každý ze skupiny realizuje odlišný postup předem vybraný. Hlavním úkolem je porovnat různé varianty. Na kontrole se běžci počkají a „prodiskutují“ realizaci vybraného postupu.

Důležité: dvojice až trojice vyrovnaných běžců

Varianta B

Dvojice stavěč-sběrač

Před začátkem dostane každá dvojice tolik fáboru, kolik má na mapě kontrol. Ty si podepíší a jeden z nich si je všechny vezme. Říkejme mu třeba běžec „A“ a druhému z dvojice běžec „B“. „A“ vybíhá na trat a postupuje z kontroly na kontrolu a na každé z nich nechá jeden fábor. „B“ vybíhá na tu samou trat o 15 minut později a všechny fábory opět sebere. Podepsané fábory jsou něco jako čísla kontrol. Než ho „B“ sebere, musí se ujistit, že se jedná o jeho fábor a že je tedy na správné kontrole. Všechny dvojice nemusí mít stejné kontroly a mohlo by se stát, že by vzal kontrolu někomu jinému, kdo by ji pak dlouze hledal.

Varianta C

Dvojice stavěč-sběrač (vhodné pro větší počet účastníků)

První z dvojic budou startovat ve skupinkách po třech. Časový interval mezi nimi bude tři minuty. Druzí budou startovat patnáct minut po svém prvním běžci – staviteli.

Trať s dlouhými postupy
Ukázka mapy pro variantu C
Trať s dlouhými postupy
Ukázka mapy pro variantu C

Zdroj informací: KUBERKOVÁ,L. Příprava mapového soustředění pro orientační běžce. SOČ, Masarykovo gymnázium Plzeň, 2012.

Materiál

  • lampiony / fáborky
  • sada SI / kleště