přeskočit na hlavní obsah

Chyť zloděje

O článku

  • Aktualizováno
  • Autor
    Karel Vítek a kolektiv autorů ZSD

Kategorie

Na mapě je vyznačený trojúhelník, který značí start, ze kterého vyjíždí jezdec na kole. Úkolem je zakreslit do prázdné mapy přesnou trasu, kterou cyklista projel na videu až do cíle, který je označen dvojitým kolečkem.

Pomůcky: mapy k vytištění, psací potřeby, videa

Aktivita

Účastníky rozdělíme do menších skupin, rozdáme jim tablet s natočeným videem (případně lze celé skupině pustit záznam hromadně prostřednictvím dataprojektoru či na interaktivní tabule). 

Každý účastník dostane vytištěnou mapu ke konkrétnímu videu (např. Trasa 1 a Mapa 1). Na mapě je vyznačený trojúhelník, který značí start, ze kterého vyjíždí cyklista. Úkolem je zakreslit do prázdné mapy přesnou trasu, kterou projel jezdec na kole na videu až do cíle, které je označeno dvojitým kolečkem.

Je připravených pět tras s narůstající obtížností, kdy jednička je nejjednodušší a pětka nejobtížnější. Ke každé trase je připraveno řešení ve formě videa a formátu pdf.

   

Moment z videa z aktivity Chyť zloděje.

      

Reflexe:

  • Dokázali jste trasu zakreslit při jednom shlédnutí videa?

  • Otáčeli jste si mapu nebo jste ji celou dobu měli jen jedním směrem (pokud se mapa správně otáčí, lze po celou dobu využívat zejména to, zda cyklista zatočí doleva/doprava).

  • Zakreslili jste správně všechny trasy?

Aktivita vznikla v rámci projektu Zažij svůj domov, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008289

Přílohy