přeskočit na hlavní obsah

Barvy mapy

O článku

 • Aktualizováno
 • Autor
  Jakub Ransdorf
  Martin Štoudek

Kategorie

Verze 1 (Jakub Ransdorf)

Pomůcky: barevné papíry

Čas: 20 minut

Prostor: tělocvična, hřiště, les

Pravidla: Do herního prostoru rozmístíme barevné papíry a vysvětlíme dětem, co konkrétní barva znamená na mapě:

 • BÍLÁ – čistý les
 • ZELENÁ – méně průběžný (hustník, podrost)
 • ČERNÁ– kamenné útvary, umělé objekty
 • HNĚDÁ – terénní útvary
 • MODRÁ – voda
 • ŽLUTÁ – louka
 • ORANŽOVÁ – paseka
 • ŠEDÁ – překonatelné objekty
 • ČERVENÁ/FIALOVÁ – trať, kontroly, zakázané prostory

Poté barevné papíry rozmístíme po tělocvičně a vyvoláváme např. les, kameny, hustník... Děti musí papír dané barvy najít a co nejrychleji se k němu přemístit. V momentě, kdy už hráči umí mapové značky většiny barev, lze vyvolávat konkrétní objekty (např. pramen, posed, význačný strom). Až se ke správné barvě přemístí všichni, vyvoláme další mapovou barvu. Opakujeme, dokud to děti baví.

Ve starší skupině, která už barvy dobře umí, můžeme hrát jako vyřazovací hru. Poslední, kdo doběhne k barvě vypadává. Kdo se stane vítězem?

Verze 2 – s kartičkami (Martin Štoudek)

Tato hra je určená pro tréninky začátečníků, které chceme naučit barvy na mapě (a co představují) a také některé základní mapové značky.

Pro hru potřebujeme papírové kartičky o velikosti cca 4x4 cm, a to ve všech základních barvách, které můžeme nalézt na mapě (bílá, zelená, žlutá, černá, hnědá, modrá, červená/fialová pro trať). Kartičky je pro lepší odolnost lepší mít zalaminované, oblepené izolepou nebo vystřižené přímo z tvrdého barevného papíru (fotokartonu). Je dobré mít minimálně 2x více kartiček, než potřebujeme v součtu pro všechny vzory (viz níže).

Vytvořené barevné kartičky můžete použít na dalších trénincích pro losování týmů.

Na začátku hry se společně naučíme (nebo si zopakujeme) mapové značky, které se následně ve hře objeví. U začátečníků můžeme využít Obrmapu, na níž pojmenujeme všechny použité symboly, vysvětlíme, co představují v terénu, a zobecníme, která barva značí jaký druh objektů (zelená porosty, modrá vodní objekty, hnědá terén apod.).  Obrmapu můžeme nechat rozloženou po celou dobu hry tak, aby byla všem trénujícím na očích.

Pro samotnou hru trénující rozdělíme do 2-4 týmů, které se seřadí na jednu stranu tělocvičny/hřiště, na druhou stranu pak umístíme krabičku se zamíchanými barevnými kartičkami. Mezi to můžeme vytvořit jednoduchou překážkovou dráhu z laviček či dalšího tělocvičného nářadí. Zhruba doprostřed dráhy mezi týmy a kartičkami umístíme na zem vzorové listy (pro každý tým jiný). Na listu je sepsáno 5-10 názvů mapových značek a vedle nich volné místo pro položení kartičky. Úkolem týmů je štafetově přiřadit postupně barevné kartičky k názvům značek podle toho, jakou má daná značka na mapě barvu.

První závodník tedy vybíhá po překážkové dráze, cestou se podívá na vzorový list, jaký má zadaný první symbol, doběhne ke krabičce s barevnými kartičkami, vybere kartičku správné barvy odpovídající symbolu, běží zpět ke vzorovému listu, kde kartičku položí vedle názvu značky a běží k týmu předat štafetu dalšímu běžci. Takto štafetově opakujeme do té doby, než má nějaký tým doplněné kartičky u všech názvů značek na vzorovém listu a jejich běžec je zpět u týmu. Trenér týmu zkontroluje přiřazené kartičky, a pokud je vše v pořádku, tým vítězí. Pokud ne, trenér oznámí pouze počet chyb a celý tým se může přesunout ke vzorovému listu, kde se společně poradí nad přiřazením kartiček a špatné přiřazení opraví. Hru ukončíme až v době, kdy mají všechny týmy přiřazené barvy ke všem značkám. Případné chyby je i po opravení dobré s jednotlivými týmy reflektovat a krátce zopakovat, proč má tato značka danou barvu. Pokud jsou chyby častější, je vhodné všechny dotčené symboly ještě jednou zopakovat všem týmům.

Pro opakování hry stačí jen prohodit mezi týmy vzorové listy a vrátit použité kartičky zpět do krabičky.

Příloha: příklady 3 vzorových listů

Přílohy