přeskočit na hlavní obsah

2023

2022

2021

2020

2019

2018

 • Koumar, František – ISST - IS Set Tracking 
 • Kosová, Denisa - Trénink orientačního běžce 
 • Mondeková, Michaela – Orientační hry a soutěže a orientační běh jako součást školního vzdělávání 
 • Pavlovcová, Petra – Areály pevných kontrol pro orientační běh (DP)
 • Procházková, Zuzana - Výuka orientačního běhu na druhém stupni základní školy (DP)
 • Šrom, Jakub - Zdravotní problematika orientačního běhu (BP)
 • Táboříková, Vendula – Orientační hry pro děti předškolního věku (BP)
 • Valeš, Jiří - Automatizovaná tvorba mapy pro orientační běh z dostupných datových zdrojů (BP)

2017

 • Buk, Jindřich - Systém pro podporu činnosti klubu orientačního běhu (BP)
 • Horová, Pavla – Léčba a prevence poranění hlezenního kloubu u orientačních běžců (BP)
 • Chmelař, Martin – Automatická režie přímých přenosů ze sportovních akcí (BP)
 • Jeřábková, Jitka - Výskyt svalových dysbalancí a jejich kompenzace u orientačních běžců (BP)
 • Jirásková, Pavla – Kognitivní strategie plánování závodu s volným pořadím kontrol (BP)
 • Kršáková, Marie - Vliv intenzity zatížení na orientaci v mapě v orientačním běhu (DP)
 • Minář, Marek - Analýza využitelnosti sporttesterů při orientačním běhu (BP)
 • Opletalová, Eva – Vliv senzomotorického tréninku na posturální stabilitu ve sportovní přípravě orientačních běžců (DP)
 • Pařík, David – Analýza průchodnosti terénem pomocí strojového chápání map (DP)
 • Poloprutská, Markéta -  Evaluace náborových projektů Komise rozvoje orientačního běhu v ČR (BP)

2016

 • Bolechová, Anežka – Zmapování vybraného prostoru pro orientační aktivity
 • Horčičková, Vendula - Souvislost předzávodního stresu a použitých copingových strategií s prožíváním závodního flow u běžců orientačního běhu (BP)
 • Kršák, Pavol – Strojové chápání map a výpočet optimální cesty (DP)
 • Kupec, Pavel – Orientační běh s využitím informačních technologií (BP)
 • Studená, Veronika - Trail-O jako prostředek integrace osob po poranění míchy (BP)

2015

 • Cahel, Marek – Kognice a percepce uživatelů map pro orientační běh 
 • Čapková, Radka – Hodnocení zatížení nohy při chůzi u orientačních běžců (DP)
 • Knapová, Lenka – Relationship between Selected Personality Traits and Performance under Pressure in Sports (BP)
 • Novák, Jan - Algoritmus pro generování rozvrhu orientačního běhu (BP)
 • Pavlovcová, Petra – Orientační běh dětí 2. stupně základních škol (BP)
 • Pospíšilová, Martina - Využití a ochrana lesa při pořádání oblastního závodu v orientačním běhu z pohledu práva (DP)

2014

 • Král, Vojtěch - Jednotný mapový klíč pro orientační běh 
 • Maixner, Jiří – Možnosti využití radio-orienteeringu pro lokalizaci mobilních robotů (BP)
 • Ostřanský, Josef -  Motivace u adolescentů v orientačním běhu (BP)
 • Reslová, Hana - Mapová a mentální příprava žactva v orientačním běhu (BP)
 • Řezaninová, Iva - Zvládání zátěžových situací v orientačním běhu (BP)

2013

 • Bolechová, Anežka - Využití orientačních her při školní tělesné výchově (BP)
 • Jankovičová, Ivana – Získávání a příprava podkladů pro tvorbu podrobných map pro orientační běh (BP) 
 • Kavan, Tomáš – Vestavěný terminál pro podporu organizace závodů v orientačním běhu (BP)
 • Klícha, Martin – Nástroj pro optimalizaci stavby tratí pro orientační (DP)

2012

 • Mechlová (Voštová), Lenka – Faktory chybování v orientačním běhu (BP)
 • Zimmermann, Jakub – Analýza a návrh optimalizace mapových klíčů pro orientační běh (BP)

2011

 • Kopecký, Robert – Problematika dětských táborů se zaměřením na orientační běh (BP)
 • Špicar, Petr – Využití moderních technologií v orientačních sportech (BP)
 • Zukal, Ondřej – Rozvoj kartografických znalostí a dovedností pomocí map na orientační běh (BP)

2009

 • Beržinská, Soňa - Výživa v orientačním běhu (BP)
 • Henych, Martin – Výuka orientace na ZŠ pomocí map pro orientační běh (BP)
 • Vintrová, Alžběta – Přezdívky orientačních běžců (BP)

2008

 • Palátová, Lenka - Orientační běh na 1. st. ZŠ (DP)

Články