přeskočit na hlavní obsah

Elektronický Tréninkáč

O článku

  • Aktualizováno
  • Autor
    Pavel Košárek

Kategorie

Nový elektronický tréninkový deník pro OB.

Se začátkem nového kalendářního roku představujeme nový elektronický tréninkový deník pro OB tzv. Tréninkáč.

Uživatelé se mohli poprvé s Tréninkáčem seznámit po jeho uvedení do beta provozu na metodickém semináři trenérů na konci listopadu 2020.

Beta provozu se zúčastnilo 69 uživatelů a na základě jejich podnětů byl Tréninkáč ještě dále doupravován. Beta verzi již využívá celá juniorská reprezentace a za cenné rady děkujeme i Vojtovi Královi, který se také podílí na vývoji.

Se začátkem nového roku jsme se tedy rozhodli převést Tréninkáč do ostrého provozu a nabídnout ho všem uživatelům registrovaným v ČSOS. Je určený jak pro členy reprezentace či TSM, tak i pro skupinky či jednotlivce v klubech. Práce na vývoji Tréninkáče je ovšem nekončícím procesem a bude dále pokračovat. Své podněty můžou zasílat všichni uživatelé. Aktualizace budeme následně vydávat v pravidelných intervalech.

Důvodem pro vznik Tréninkáče bylo zjednodušení procesu evidence tréninku a využití možností současných technologií - chytrých hodinek s GPS záznamem a měřičem tepu. Tréninkáč je navržený tak, že data z jakýchkoliv chytrých hodinek, ale i z mobilu uživatel nahraje na Stravu a odtamtud se mu automaticky přetáhnou do Tréninkáče. Pokud někdo tato zařízení nevlastní, má stále možnost ručního záznamu. Výhodou používání Tréninkáče by pak mělo být zpřesnění záznamů o tréninku. Například pokud využívám k tréninku i hodnoty tepové frekvence, tak se mi automaticky vytvoří záznam a tudíž vím, co trénuji! Členění do jednotlivých tréninkových zón využívá metodiky od MUDr. Pozdíška, jehož výsledky vyšetření využívá k řízení tréninku spousta orientačních běžců.

Dalším významným benefitem především pro trenéry je vytváření týmů, kdy máte na jednom místě pohromadě údaje o tréninku od všech svých svěřenců. Kromě záznamu o tréninku, můžete například vidět, kde vaši svěřenci trénink absolvovali a můžete jejich trénink rovnou okomentovat. Oni naopak mohou přidávat odkazy na mapové tréninky, výsledky atd. V tomto případě je potřeba, aby se trenéři zaregistrovali do Tréninkáče a pokud si sami nechtějí evidovat svůj trénink za využití chytrých hodinek, tak není nutné se registrovat do Stravy.
 
Pro některé uživatele může být Tréninkáč velkou motivací k dlouhodobému vedení tréninkového deníku především z toho důvodu, že se po tréninku data automaticky nahrávají do Tréninkáče. Výhod Tréninkáče je ale určitě celá řada.   

Mnohem více se o Tréninkáči dozvíte v přednášce Martina Křivdy: https://www.youtube.com/watch?v=KWokFc7DlIY

Do Tréninkáče se zaregistrujete na adrese: https://treninkac.orientacnisporty.cz/

Před používáním Tréninkáče si prosím prostudujte pečlivě celou nápovědu!!!

Závěrem bych rád poděkoval Martinu Křivdovi za vývoj této aplikace a pevně věřím, že se stane kvalitním pomocníkem jak pro závodníky, tak i jejich trenéry při plánování, evidenci a vyhodnocení tréninku.