přeskočit na hlavní obsah

Metodické impulsy 2024: Jednoleté žákovské kategorie

O článku

  • Aktualizováno
  • Autor
    Pavel Košárek

Kategorie

Mezi některými trenéry orientačního běhu se začínají objevovat myšlenky na zavedení jednoletých žákovských kategorií. Přinášíme proto zamyšlení na dané téma, o kterém bychom následně rádi diskutovali na podzimním metodickém semináři trenérů.

Proč zavést jednoleté žákovské kategorie?

1.      Obtížnost

2.      Kalendářní versus biologický věk

3.      Počty závodníků v kategorii

4.      Motivace 

V systému soutěží ČSOS v OB máme standardně nejen na oblastních závodech zavedené dvouleté kategorie od žáků až po juniory včetně viz pravidla OB bod 7.

Dvouleté kategorie a jejich označení např. H10 (hoši 9-10 let), D10 (dívky 9-10 let) na závodech dobře funguje a takovéto rozdělení je pro o-veřejnost samozřejmostí.

Cíl žákovských kategorií? Základy orientace a láska k našemu sportu. Foto: Michal Škácha

 

Proč jednoleté žákovské kategorie?

V žákovských kategoriích sportují především děti, které s orienťákem začínají a přicházejí si ho vyzkoušet bez toho, aniž by znaly orienťácké prostředí. Mimo to často zkoušejí i další sporty, takže nám přicházejí v průběhu sezóny a chtějí si OB zažít rovnou na závodech téměř bez o-zkušeností. Rodiče, které děti doprovázejí nejčastěji, by se jednodušeji zorientovali v jednoletých kategoriích dle jejich věku.

Děti se navíc v tomto období vyvíjí značně nerovnoměrně. Jednak růstově a také mentálně, takže dvouletá věková kategorie tento rozdíl ještě zvětšuje. Svou roli hraje i období, kdy se dítě narodí (např. začátek versus konec roku). Jednoletá kategorie dává férovější porovnání se stejně starými vrstevníky, která je více odpovídající biologickému věku.

Důsledkem toho by bylo snížení počtu závodníků v jednotlivých kategoriích ve výsledkové listině. Tím bychom ocenili více dětí, které jsou ve svém věku přirozeně velmi soutěživé a pro začátečníky by bylo příjemnější z hlediska motivace přijet na další závod. Toto by mohlo podpořit snahu udělat maximum pro stabilizaci a navyšování členské základny v klubech, kdy Národní sportovní agentura (NSA) počítá jako registrovaného závodníka v ČSOS jedince, který absolvuje minimálně 3 závody za rok.

Dejme žákům čas dozrát, Foto: Jiří Čech 

 

Co by zavedení jednoletých žákovských kategorií znamenalo pro pořadatele?

Pořadatel může připravit pro kat. D9 a H9 (stejně tak D10 a H10) společnou trať, protože v tomto věku není obecně rozdíl ve fyzické zdatnosti mezi dívkami a chlapci.

V těchto kategoriích není nutné počítat dlouhodobý žebříček. Není třeba svazovat děti v raném věku dlouhodobým porovnáváním, které může být pro úplné nováčky frustrující. Dejme všem šanci soutěžit v každém jednotlivém závodě a podpořme tím i ty úplné začátečníky, kteří nejsou v popředí výsledkové listiny, ať to přijedou zkusit znovu!

Jiná situace je u stávajících kategorií D12 a H12, kde umístění v žebříčku určuje zisk licencí B pro následující vyšší soutěž ŽB. Zde lze tratě D12 resp. H12 stavět jako doposud jen pro hodnocení rozdělit do dvou kategorií tj. D11 a D12 resp.  H11 a H12.

Jednoleté kategorie D12 a H12 by prakticky stačily k zisku licence B pro účast ve vyšší kategorii v ŽB v následující sezóně.

Nechme žáky získat dobré zkušenosti. Foto: Tomáš Bubela

 

Problematika Open kategorií

V souvislosti s jednoletými žákovskými kategoriemi je třeba zmínit i tzv. open kategorie pro nově příchozí závodníky.

Určitě známe situace, kdy přijdou noví závodníci téměř bez o-zkušeností. Děti už jsou zralé si místo fáborkových tratí (DH10F) vyzkoušet běžnou trať (např. DH10) nebo je jim víc než 10 let a mají začít chodit nefáborkové tratě, které ale samy ještě nezvládají. Trenéři řeší, co s nimi a nakonec je na standardních tratích např. DH10 někdo doprovází nebo stínuje a je připraven jim pomoci, i když to odporuje pravidlům OB.

V tomto případě je lepší nabídnout kategorie se stínováním s dopomocí trenéra např. Open 8 -12 s dopomocí (trať DH10), kde by se nepočítal čas, ve výpisu by bylo „ražení OK“ nebo by se počítal a ve výsledkové listině by byli závodníci seřazeni dle abecedy s uvedením času. 

Určitě některé oblasti takovou kategorii mají, ale s různými názvy či jiné oblasti ještě hledají inspiraci. Obtížnost těchto kategorií můžeme nastavit dle barevné škály:

 

Zdroj: Metodický pokyn ke stavbě tratí pro kategorie nejmladších závodníků a žactva

 

Stejně jako je žádoucí sjednocení názvu pro fáborkové tratě napříč republikou, tak je také žádoucí zvolit stejný nebo podobný přístup v Open kategoriích především z toho důvodu, aby bylo jasné, do jaké kategorie se mohou jednotliví závodníci hlásit, ať už budou závodit například v Plzni nebo v Olomouci.

 

Inspirace v cizině

Inspirací nám v tomto ohledu může být třeba Norsko, kde od roku 2022 došlo po předchozím ročním testováním v jedné z oblastí ke změnám v Open kategoriích ve všech oblastech celého Norska.

V rozpise a pokynech k závodu pořadatelé uvádějí také barevnou škálu obtížnosti jednotlivých tratí, kterou máme i my. Závodníci se tam dozví, která kategorie je s doprovodem nebo která kategorie dostává mapy na startu a která už na shromaždišti, což je zajímavý způsob, jak dopředu vysvětlit úplným začátečníkům, co mají na trati dělat.

Ukažme náš sport všem dětem. Foto: Jiří Čech

 

Použité zdroje:

Klasifikační řád OB ČSOS

Stavba tratí pro kategorie žactva

Stupně rozvoje orientačního běžce

Pravidla OB