přeskočit na hlavní obsah

Azimuty

O článku

  • Aktualizováno
  • Autor
    Honza

Kategorie

Nácvik běhu podle azimutu.

Popis

Na startu si závodník z mapy nastaví azimut a snaží se ho udržet co nejpřesněji až ke kolmému výraznému liniovému objektu (asi 100 až 800 metrů vzdáleného) - cestě nebo okraji pole. Tam jsou rozmístěny lístečky (asi po 20 metrech) s údajem o vzdálenosti odchylky vůči přesnému místu. Tímto tréninkem lze zdokonalovat i kompenzaci vychýlení ze směru, když zvolíme směr přes překážku (plot, hustník…).

Udržování azimutu je zapotřebí trénovat ve všech typech terénu (rovina i kopce).

 

Azimut s určováním vzdálenosti

Nácvik azimutů zadáním úhlu a vzdálenosti.

Popis

Dalším typem tréninků na azimuty, ale i na určování vzdálenosti, jsou tréninky, kdy určujeme azimut číslem (pozor na buzoly se stupni a grády – uvádíme oba údaje) a vzdálenost.

Závodník dostane na startu údaj o vzdálenosti a azimutu na první kontrolu, údaje o příští kontrole jsou uvedeny na té předcházející. Při tomto typu tréninku je vhodné uvádět také popisy kontrol, u méně zkušených volíme pro kontroly výrazné objekty, u zkušenějších méně výrazné.

Pro nácvik azimutů rozmístíme kolem startu několik kontrol. Na kontroly umístíme údaje o azimutu a vzdálenosti na další kontrolu. Závodníci budou běhat z jedné kontroly na druhou, dokud neabsolvují všechny.

Najednou můžeme odstartovat tolik závodníku, kolik je kontrol (každý začne na jiné kontrole).

Náročnější obdobou je trénink, kdy v terénu nemusí být umístěny kontroly a závodník dostane na startu všechny údaje o azimutech a vzdálenostech. Trať může být volena tak, aby měla tvar geometrického obrazce (trojúhelník, čtverec, …) a závodník by se měl po absolvování strefit co nejblíže k výchozímu bodu.

Materiál

  • lampiony / fáborky
  • sada SI / kleště

Materiál

  • lístečky