přeskočit na hlavní obsah

Léčba a prevence poranění hlezenního kloubu u orientačních běžců

O článku

  • Aktualizováno
  • Autor
    Pavla Horová

Kategorie

Bakalářská práce Pavly Horové se zabývá poraněním vazivového aparátu hlezna v orientačním běhu. V úvodní části je popsána anatomie hlezenního kloubu a biomechanika běhu. Dále je zde podrobněji shrnuta problematika poškození laterálního vazivového aparátu hlezenního kloubu, léčba a následná rehabilitace. V rámci rehabilitace se práce zabývá léčebným postupem, který vychází z fází hojení měkkých tkání, jednotlivými fyzioterapeutickými metodami, fyzikální terapií a možnostmi vnější stabilizace kloubu během sportovního výkonu. Podstatná část textu je věnována prevenci poranění, která zahrnuje důkladné rozcvičení, zklidnění, regeneraci, kompenzační cvičení, a popisuje soubor cviků včetně jejich správného provedení.

Přílohy