přeskočit na hlavní obsah

PPJ: Jako vejce vejci

O článku

  • Aktualizováno
  • Autor
    Daniel Wolf

Kategorie

Odkaz na historický případ pro jury týkající se minimální vzdálenosti mezi kontrolami. Principielně zůstává platný, byť formulace článku daného článku Pravidel se v mezičase několikrát změnila – v současné době je jeho formulace následující:

16.7. Mezi jednotlivými kontrolami musí být vzdálenost větší než 30 metrů. Vzdálenost mezi kontrolami se měří na přímce (i pokud nejsou kontroly navzájem viditelné).
Při závodech ve sprintu při použití mapy v měřítku 1 : 4 000 a větším může být vzdálenost menší dle následujících podmínek:
- nejkratší realizovatelná vzdálenost musí být alespoň 25 m
- nejkratší vzdušná vzdálenost (měřeno při průmětu do roviny) musí být alespoň 15 m.
Pokud jsou kontroly umístěny na podobných objektech (které nejsou jednoznačně odlišné v terénu a/nebo na mapě), musí být jejich vzdálenost alespoň 60 m (30 m u map v měřítku 1:4000 nebo větším).
[Pravidla OB]