přeskočit na hlavní obsah

ISSkiOM 2019 - "mapový klíč" pro LOB

O článku

  • Aktualizováno
  • Autor
    Libor Bednařík
    Luděk Krtička
    Jan Langr

Kategorie

ISSkiOM 2019

Mezinárodní specifikace – Mapy pro lyžařský orientační běh, překlad s komentářem a doplňky platnými pro ČSOS

Platí od 19. listopadu 2019

Přeložil:
Libor Bednařík
Redakce:
Libor Bednařík, Luděk Krtička, Jan Langr
Schválil:
Výkonný výbor ČSOS dne 18. listopadu 2019
Vydal:
Mapová rada ČSOS
Ve složených závorkách {} jsou uváděny dodatky a vysvětlivky Mapové rady ČSOS.
Originální text IOF nebyl při překladu významově měněn ani zkracován, pouze názvy některých značek byly přeloženy dle zavedené české terminologie. Z důvodu souladu s grafickou částí anglického originálu je pro číselné údaje použita jako desetinný oddělovač tečka.
Tato specifikace vstupuje v platnost dnem 19. listopadu 2019, zcela nahrazuje stávající závazný předpis Mapy pro lyžařský orientační běh (ISSkiOM) a od 1. 1. 2020 je závazná pro všechny mapy pro lyžařský orientační běh vydané po tomto datu. Je zejména nepřípustné na závodních mapách používat značky, které nejsou v této specifikaci obsaženy.

 

Přílohy