přeskočit na hlavní obsah

ISSprOM 2019 - sprintový mapový a značkový klíč

O článku

  • Aktualizováno
  • Autor
    Libor Bednařík
    Aleš Hejna
    Luděk Krtička
    Jan Langr

Kategorie

Mezinárodní specifikace – Mapy pro orientační sprint

překlad s komentářem a doplňky platnými pro ČSOS

Platí od 19. listopadu 2019

Přeložil:
Libor Bednařík
Redakce:
Libor Bednařík, Aleš Hejna, Luděk Krtička, Jan Langr
Schválil:
Výkonný výbor ČSOS dne 18. listopadu 2019
Vydal:
Mapová rada ČSOS
Ve složených závorkách {} jsou uváděny dodatky a vysvětlivky Mapové rady ČSOS.
Originální text IOF nebyl při překladu významově měněn ani zkracován, pouze názvy některých značek byly přeloženy dle zavedené české terminologie. Z důvodu souladu s grafickou částí anglického originálu je pro číselné údaje použita jako desetinný oddělovač tečka.
Tato specifikace vstupuje v platnost dnem 19. listopadu 2019, zcela nahrazuje stávající závazný předpis Mapy pro orientační sprint (ISSOM) a od 1. 1. 2020 je závazná pro všechny mapy pro orientační sprint vydané po tomto datu. Je zejména nepřípustné na závodních mapách používat značky, které nejsou v této specifikaci obsaženy.

Značkové klíče ISSproM 2019 pro přípravu map a tratí v ocadu

 Kompletní značková sada pro specifikac ISSproM 2019 pro OCAD12, 11, 10, 9 a 6 v oficiálních měřítcích tak, jak je vypustil OCAD v lednu 2020 pro aktuální verzi OCAD.

http://www.orientacnisporty.cz/mapova-rada/znackove-klice

Další informace Mapové rady ČSOS

http://www.orientacnisporty.cz/mapova-rada

Přílohy